MNG Kargo Veri İhlali Bildirimi

Yapılan açıklamalardan veri ihlalinin teknik bir zaafiyete mi dayandığının henüz tespit edilemediği görülmektedir. Belirli kurumsal müşterilerle ilgili olması nedeni ile bu müşterinin gönderileri ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.

Veri İhlalinin hangi kurumsal müşterilerle ilgili olduğunun belirtilmesi, kurumsal firma müşterileri açısından gerekli ise tedbirlerin alınabilmesini sağlar, varsa MNG kargo web servisini kullanan kurumsal müşterinin sorumluluğu da anlaşılabilir hale gelecektir.

MNG Kargo Veri İhlali ile ilgili KVKK ve Firma açıklaması aşağıdaki şekildedir:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7042/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-MNG-Kargo-Yurtici-ve-Yurtdisi-Tasimacilik-AS

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü,
  • İhlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği,
  • 15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği,
  • İhlalden kargo alıcılarına ait “ad-soyad, adres, telefon numarası” bilgilerinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.