“Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı” Çalıştayı

8-9 Temmuz 2021 “Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı” Çalıştayı

Konu ile ilgili önemli gördüğüm bazı konuşmalara aşağıdadır. Konuşma metinleri eklenecektir.

Düzenleme Arayışına Devletin Bakış Açısı

Ali İhsan GÜNGÖR (Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı)

İktisadi Planlama Açısından Kripto Varlıkların Düzenlenmesi

Doç. Dr. Altuğ YALÇINTAŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

İdris ŞENYURT (Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı)

Kripto Varlıklar ve Bankacılık

Muhammet Mustafa CERİT (Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı)

Medeni Hukuk Açısından Kripto Varlıklar

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan AKSOY (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi )