İnternet ve Sosyal Medya Platformlarının kullanımı gündelik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de internet, sosyal medya ve akıllı telefon kullanım oranlarında artış olmuştur. Özellikle, Web 2.0 teknolojisinin gelişimi ve internet kullanıcılarına sağladığı avantajlar sayesinde bu kullanım oranları gün geçtikçe artmaktadır.

Bilgiye erişim, gündemi takip etme, etkileşim, içerik üretme, bankacılık, alışveriş vb. gündelik yaşam aktivitelerini kolaylıkla gerçekleştirebilme, sosyalleşme, yayın yapabilme gibi avantajları barındıran internet ve sosyal medya, enformasyon toplumunun gerekliliği haline gelmiştir

Internet ve Sosyal Medya Platformlarının Web 2.0 teknolojileri ile, kullanıcıların aktif katılımına izin verir hale gelmesi, kullanıcı herkesin içerik üretebilir hale gelmesi, hukuka konu karşılıklı ilişkilerde mevcut hakaret, tehdit, şantaj, iftira, hak ihlalleri gibi konuların Internet ve Sosyal Medya Platformlarında da gerçekleşmesine neden olmuştur.

Internet ve Sosyal Medya Hizmetleri kapsamında, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, asılsız haberlerin engellenmesi, açık kaynak araştırması Internet ortamında ticari hak ihlalleri ve benzeri konularda taraf bilirkişisi raporu (uzman mütaalası) hizmetleri HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında hazırlanmaktadır.

×