İstatistik, bir olayın kendi türünden olayların sahip oldukları özellikler bakımından, olayların tamamını temsil edip edemediklerini, bir başka ifade ile ilgilenen olayın özellikleri ile örnek olayın özellikleri arasında benzerlik olup olmadığının incelenmesidir. Bu hali ile istatistik, bir yöntemler bütünüdür. Hesaplamalı istatistik ise bu noktada, ilgilenilen olaylar yani örnek olaylar ile olaylar evreni arasındaki ilişkinin ve temsil yeterliliğinin istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmesidir.

×