6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda elektronik ticaret; “Fiziki ortamda karşı karşıya gelinmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevirim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” şeklinde tanımlanmıştır.

E-ticaret yeni bir kavram gibi görülse de, işletmeler açısından e-ticaret uygulamaları yıllar öncesinden ticari hayatta yerini almıştır. Telefon, televizyon, faks gibi klasik haberleşme araçlarının işletmeler tarafından ticari hayatta kullanılması ile birlikte e-ticaret de uygulana gelen bir ticaret biçimi olmuştur.

E-ticarete ilişkin faaliyetlerin kendilerine has özelliklerinden dolayı tek bir hukuk dalı veya tek bir kanun ile düzenlenmesi mümkün değildir. Bu anlamda e-ticaretin, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda ve ilgili yönetmelikler dışında, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Bankacılık Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Ceza Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarına ilişkin kurallar aracılığıyla her açıdan düzenlenmesi mümkün olabilecektir.

Elektronik ticarette, alışverişin tarafı olan alıcı, satıcı ve satıcıya ait bir platform kullanılmıyor, farklı satıcıların ürünlerini sunabildikleri bir sanal pazar yeri kullanılıyor olabilir. Farklı platform ve farklı satış ve pazarlama yöntemlerine sahip olsalar da, elektronik ticarette ürünün müşteri tarafından beklenen ürün olması ve para transferi üzerine uyuşmazlıkla esas uyuşmazlık noktasını oluşturmaktadır.

×