Kabuk gören bir tanımı olmamakla birlikte, adli muhasebe ekonomik suçlarla ilgilenmektedir. Adli muhasebe, muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerileri bir araya getirerek kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir.

Adli muhasebe, suça konu olan muhasebe kayıtlarının incelenerek mali kayıtlarda olası hilelerin araştırılması ve raporlanması sürecini kapsamaktadır.

Adli Muhasebe Hizmetleri kapsamında, kripto varlıklar, elektronik ticaret, dolandırıcılık ve benzeri konularda taraf bilirkişisi raporu (uzman mütaalası) hizmetleri HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında hazırlanmaktadır.

×