2021/4 Resmi Gazete Notları

31/12/2021

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/17)

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/18)

30/12/2021

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5029)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29/12/2021

Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)

28/12/2021

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/31733 Başvuru Numaralı Kararı

25/12/2021

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24/12/2021

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

23/12/2021

Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2016/13501 Başvuru Numaralı Kararı

22/12/2021

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

21/12/2021

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

15/12/2021

Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/38857 Başvuru Numaralı Kararı

14/12/2021

Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2021/24, K: 2021/79 Sayılı Kararı

09/12/2021

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL Arasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Tarihinin 11 Kasım 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4899)

Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/2994 Başvuru Numaralı Kararı

06/12/2021

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

01/12/2021

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e)

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

30/11/2021

7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/11/2021 Tarihli ve 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 ve 1236 Sayılı Kararları

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26/11/2021

1313 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

25/11/2021

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

24/11/2021

Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/20182 Başvuru Numaralı Kararı

20/11/2021

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

14/11/2021

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30)

13/11/2021

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/11)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/12)

12/11/2021

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4773)

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4774)

11/11/2021

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760)

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10/11/2021

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/10/2021

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/10/2021

Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)

26/10/2021

7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/20608 Başvuru Numaralı Kararı

25/10/2021

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4633)

21/10/2021

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20/10/2021

Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği

15/10/2021

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/10/2021

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

09/10/2021

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik