2021/2 Resmi Gazete Notları

30/06/2021

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik

Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/8903 Başvuru Numaralı Kararı

26/06/2021

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

25/06/2021

7328 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24/06/2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı

04/06/2021

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

27/05/2021

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

06/05/2021

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/05/2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/04/2021

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

20/04/2021

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17/04/2021

7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

16/04/2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

01/04/2021

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)